א. א. מערכות

אמיר אזולאי

טלפון: 050-4638144

פקס: 077-4638144

דוא"ל:

azulay_amir@walla.co.il